Truttacat

SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DE TRUITA

Aquesta acció s’ajusta a l’objectiu 13 dels ODS de l’Agenda 2030 corresponent a l’Acció pel clima així com a l’objectiu 15 de Vida als ecosistemes terrestres.

Es fomenta implicar a les societats de pescadors i als esportistes de la Categoria Joventut de la Selecció Catalana a aportar dades sobre els exemplars de truita comptabilitzats durant les seves jornades de pesca.

JORNADES DE COMPETICIÓ

La comptabilització de dades en cada jornada de pesca, quedaran reflectides en un quadern de riu dissenyat mitjançant una plantilla digital, que permeti automatitzar els resultats generats mitjançant el format de taules, les quals seran creuades amb un sistema de cartogràfic de referència, a fi d’aprofitar les potents eines d’informació geogràfica per a la quantificació localitzada de resultats.

Aquest aspecte li dona al projecte la component de ciència ciutadana en ser els pescadors els que aporten dades pel posterior anàlisi científic.