Truttacat

AGENTS

A banda de la Federació Catalana de Pesca i Càsting, el projecte requereix la implicació d’altres socis col•laboradors per tal d’assolir els objectius plantejats. Entre els agents destacarien els següents:

 

  • Societats de pescadors dels escenaris on es facin les jornades de tecnificació i competició.

 

  • Centres de recerca i entitats d’educació ambiental. Actualment estan implicats en el projecte el CERM (Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis) i l’Escola de pesca de salmònids de la FCPEC:

 

⇒ El Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) està vinculat a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. És l’àrea ambiental del Museu del Ter. Té com a finalitats l’estudi, la difusió i la conservació del patrimoni cultural i natural del riu Ter i, per extensió, els altres rius mediterranis.

 

⇒ L’Escola de pesca de salmònids de la FCPEC: Escola que busca iniciar i formar esportistes hàbils, competents i respectuosos amb la natura, sensibilitzant-los mitjançant el coneixement, la percepció i el gaudiment dels ecosistemes fluvials, per aconseguir l’aprofitament sostenible d’aquests, promovent la pesca sense mort de la truita com l’element més representatiu d’oci rural pirinenc compatible amb la conservació i respecte pel medi natural.

  • Entitats públiques i privades que mitjançant el conveni, la donació, el mecenatge, el patrocini esportiu o el recolzament institucional, decideixin implicar-se al projecte.

 

En l’actualitat el projecte rep el recolzament institucional de la Aliança de les Muntanyes de la FAO dedicada a millorar la vida de les poblacions de muntanya i a protegir el medi ambient de muntanya d’arreu del món. Inclou els reptes als que s’enfronten les regions de muntanya amb intervenció a la salut i diversitat dels recursos, coneixement, informació i experiència, amb l’objectiu d’estimular iniciatives concretes a tots els nivells de forma que garanteixi una millora de la qualitat de la vida i de l’entorn a les regions de muntanya del món.