Truttacat

BENEFICIS

El contacte amb els rius dels joves, cada vegada més sedentaris i desvinculats de l’entorn natural, contribueix a potenciar la salut física, psíquica i emocional, promou el contacte intergeneracional, així com, fomenta l’hàbit de l’observació de tot allò que esdevé dins del riu, aportant coneixement a la societat.

Fomenta el respecte, el coneixement i el seguiment de les poblacions de truites dels rius catalans. Les opcions que aporten les noves tecnologies permeten als joves esportistes compartir les observacions realitzades i contribuir a la conservació dels entorns fluvials.
D’altra banda, les activitats educatives associades als campionats permetran als seus participants aprendre a valorar la importància dels rius i com contribuir a conservar-los.