Truttacat

DIFUSIÓ I DIVULGACIÓ

Aquesta acció s’ajusta a l’objectiu 4 dels ODS de l’Agenda 2030 corresponent a l’Educació de qualitat, així com a l’objectiu 13 de l’Acció pel clima i a l’objectiu 15 de Vida als ecosistemes terrestres.